Podpora rodina a dětí v ohrožení

 

ASISTOVANÉ KONTAKTY

Jedná se o podporované setkávání rodiče, případně jiné osoby s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka.

Cílem je opětovné navázání vzájemných vztahů mezi dítětem a rodičem, u kterého dítě nežije., případně jinou osobou.

Asistované kontakty mohou být iniciovány jak ze strany rodičů, tak mohou být nařízeny soudem. V případech, kde nefunguje komunikace mezi rodiči, předpokládá se další návazná práce s rodinou v poradenství

Služba je poskytována zdarma první tři setkání, každé další setkání je zpoplatněno částkou 50 Kč/setkání pro každou stranu. Pokud je asistovaný kontakt nařízen soudem, je poskytován zdarma.

Předpokladem pro poskytnutí této služby je v případě dobrovolného asistovaného kontaktu podepsání dohody o asistovaném kontaktu a respektování podmínek služby. V případě asistovaných kontaktů nařízených soudem je nutné respektovat podmínky služby.

 

 

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz