Podpora rodina a dětí v ohrožení

 

TERÉNNÍ PRÁCE

...jedná se o přímou sociální práci v rodinách, která reaguje na potřeby konkrétních rodin, resp. dětí

Cíl služby:

 • napomoci znovuobnovení fungování rodiny
 • zkvalitnění života dítěte a rodiny
 • snížení rizika opakovaného selhávání rodiny
 • získat prostřednictvím podpory rodiny maximální samostatnost

Při práci s rodinami využíváme širokou škálu metod:

 • doprovázení rodin při řešení problémů dlouhodobějšího charakteru
 • podpora rodičovských kompetencí zaměřujících se na řádnou péči o dítě a zdravý vývoj dítěte, včetně nácviku praktických dovedností
 • rozvoj a udržování osobních a sociálních schopností a dovedností
 • zprostředkování kontaktu s jiným odborným pracovištěm
 • konkrétní nácvik v přirozených podmínkách rodin

Využívání této služby nevylučuje, naopak předpokládá možnost využívat další formy odborného poradenství.

Cíl služby bude naplněn, jestliže rodiče:

 • budou lépe rozumět potřebám svých dětí i potřebám svým,
 • jestliže rodiče budou schopny poskytovat svým dětem optimální výchovné a rodinné prostředí,
 • jestliže dojde k odstranění nebo zmírnění příčin sociálního selhávání rodin s dětmi, zachování dítěte ve vlastní rodině.
 • rodiny budou po skončení doprovázení schopni již další obtížné situace zvládnout sami či jen za pomoci poradenství. 

Služba je vždy poskytována BEZPLATNĚ.

 

 

 

 

 

 

 

Podpora rodin a dětí v ohrožení je jednou z našich mladších služeb, pilotně zaváděných a ověřovaných od roku 2014. Zavádění služby v minulých letech zahrnovalo také nastavení spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kdy část klientů přichází právě na doporučení OSPOD, část klientů (rodin) však přichází sama s potřebou řešit svou situaci. Finančně službu podpořili či podporují město Český Krumlov, MPSV ČR, Nadace Agrofert a Jihočeský kraj, v letech 2015 a 2016 byl také rozvoj služby podpořen v rámci grantu z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Od září roku 2016 je část komplexních služeb na podporu rodin poskytována a registrována jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách.   

 

Kalendář akcí ICOSu:
Říjen 2020
    2  3  4 
 9  10  11 
 13  15  16  17  18 
 19  20  22  23  24  25 
 26  27  29  30  31  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz