Podpora rodina a dětí v ohrožení

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Terénní práce v rodinách je určena jako podpora a odborná pomoc rodinám s dětmi v ohrožení v regionu Českokrumlovska a Kaplicka.

Rodiny se na službu mohou obracet přímo či na doporučení jiných organizací a odborníků nebo jsou pro terénní práci vytipovávány a doporučovány OSPOD pracovníky. V případě potřeby ostatních služeb (poradenství, mediace, asistované kontakty) se na nás neváhejte obrátit.

Před samotným uzavřením smlouvy o poskytnutí služby SASRD dochází mezi pracovníkem služby a zájemcem o službu k tzv. prvokontaktu, kdy je zájemce o službu seznámen s potřebnými informacemi. Ty mu jsou předány s ohledem k jeho věku, vzdělání, komunikačním schopnostem a dovednostem.

Pokud je zájemce o službu srozuměn se všemi náležitostmi, informacemi a poučeními, které mu byly sděleny a písemně předány při prvokontaktu, nabízí mu pracovník uzavření smlouvy. Vždy dbá na to, aby zájemce o službu neměl pocit, že je mu smlouva vnucována, že je manipulován. Pracovník může k nabídnutí smlouvy přistoupit prakticky ihned po prvokontaktu, ale není to nezbytně nutné, může si se zájemcem dohodnout termín další schůzky, do té doby mu dát např. formulář smlouvy k prostudování, nastíní mu situaci a nechá ho v klidu si vše rozmyslet. Nicméně smlouva by měla být uzavřena nejpozději do pěti realizovaných kontaktů se zájemcem o službu.

V případě, že zájemce je ochoten a chce smlouvu uzavřít, nechá ho pracovník smlouvu pročíst, prostudovat, projde ji s ním, dle zájmu, dovysvětlí, doplní. Poté smlouvu obě strany společně vyplní, opatří datem a podepíší. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotovení, kdy jedno je určeno klientovi. Uzavření smlouvy je také sděleno kolegům při nejbližším možném termínu týmové porady. Pokud nedojde k ukončení smlouvy jednou nebo druhou stranou, je platnost smlouvy právě jeden rok.

Součástí služby Podpora rodin a dětí je terénní i ambulantní forma služby, provozní dobu najdete ZDE.

V sekce ke stažení (ZDE) najdete vzor smlouvy o poskytování služby, podmínky poskytování a další základní materiály ke službě.


 


Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz