Podpora rodin a dětí v ohrožení

 

Projekty a financování služby:

Jedná se o jednu z našich novějších služeb, která byla zaváděna v roce 2014, nicméně některé její součásti fungovaly již několik let (například komplexní poradenství). Následně jsme začali zavádět další části služby – terénní práci přímo v rodinách, asistované kontakty/předávání, mediaci ad.

Vznik a rozvoj služby byl a je finančně podporován městem Český Krumlov, Jihočeským krajem Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a nadacemi. V roce 2015 a 2016 získal ICOS na podporu a rozvoj služby také grant z fondů EHP (tj. z Islandu, Lichtenštejnska a Norska), který umožnil nastavit a zajistit komplexní  balíček služeb v oblasti Podpory rodin a dětí v ohrožení. Další rozvoj služby byl umožněn díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).

Od září roku 2016 je část komplexních služeb na podporu rodin poskytována a registrována jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách.

Příklady realizovaných projektů:

  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Podpora rodin a dětí v ohrožení (2020 - 2022) - realizace registrované sociální služby "Podpora rodin a dětí v ohrožení" prostřednictvím tzv. individuálního projektu Jihočeského kraje na zajištění Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Český Krumlov a Kaplice. Financováno prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
  • Podpora rodin a dětí v ohrožení v území MAS Pomalší (2020 - 2022) - projekt na podporu rozvoje komplexních odborných služeb na podporu rodin s dětmi v ohrožení v regionu MAS Pomalší. Podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) prostřednictvím MPSV ČR a MAS Pomalší.
  • Podpora rodin a dětí v ohrožení (2020) - odborná pomoc rodinám (psychologické poradenství, terapie, mediace, asistované kontakty, terénní práce) - projekty doplňující škálu a rozsah služeb ve výše uvedených projektech. Podpořeno MPSV ČR (506.000,-) a Jihočeským krajem v rámci podpory rodinné politiky (op. 3 a 4., celkem 150.000,-). V roce 2020 také podpořil Jihočeský kraj sociálně aktivizační službu prostřednictvím individuální dotace (118.000,-). 
  • Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu Českokrumlovska a Kaplicka (2017 - 20) - projekt na podporu rozvoje komplexních odborných služeb na podporu rodin s dětmi v ohrožení v regionu Českokrumlovska a Kaplicka. Podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) prostřednictvím MPSV ČR.
  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Podpora rodin a dětí v ohrožení (2017 - 18) - realizace registrované sociální služby "Podpora rodin a dětí v ohrožení" prostřednictvím veřejné zakázky vyhlášené Jihočeským krajem na zajištění Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Český Krumlov a Kaplice. Financováno prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
  • SPOLU – Podpora rodin a dětí v ohrožení“ (2015 - 16) - projekt na podporu rozvoje a zavádění komplexních odborných služeb na podporu rodin s dětmi v ohrožení v regionu Českokrumlovska. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
  • RC Krumlík a podpora sociálně ohrožených rodin ve spolupráci s OSPOD (2013 a 2014) - zavádění a rozvoj komplexního systému poradenství pro rodiny s dětmi. Podpořeno v rámci dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR.
  • Na podporu služby přispívá také město Český Krumlov, Nadace Agrofert a Jihočeský kraj.

 

Realizováno za podpory Evropského sociálního fondu, města Český Krumlov a Jihočeského kraje:

 

 

 

 

 

Dále službu podporují zejména město Kaplice, Velešín, MPSV ČR a nadace.

 

 

 

Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz