Podpora rodin a dětí v ohrožení

 

Projekty a financování služby:

Jedná se o jednu z našich novějších služeb, která byla zaváděna v roce 2014, nicméně některé její součásti fungovaly již několik let (například komplexní poradenství). Následně jsme začali zavádět další části služby – terénní práci přímo v rodinách, asistované kontakty/předávání, mediaci ad.

Vznik a rozvoj služby byl a je finančně podporován městem Český Krumlov, Jihočeským krajem Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR či Nadací Agrofert. V roce 2015 a 2016 získal ICOS na podporu a rozvoj služby také grant z fondů EHP (tj. z Islandu, Lichtenštejnska a Norska), který umožnil nastavit a zajistit komplexní  balíček služeb v oblasti Podpory rodin a dětí v ohrožení. Další rozvoj služby je umožněn díky podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), kdy rozhodnutím MPSV ČR získal ICOS finanční podporu služby na období 4/2017 až 3/2020.

Od září roku 2016 je část komplexních služeb na podporu rodin poskytována a registrována jako Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi dle zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Od počátku roku 2017 je zajištěno financování služby prostřednictvím IP projektu Jihočeského kraje z prostředků OPZ.   

Příklady realizovaných projektů:

  • Podpora rodin a dětí v ohrožení v regionu Českokrumlovska a Kaplicka (2017 - 20) - projekt na podporu rozvoje komplexních odborných služeb na podporu rodin s dětmi v ohrožení v regionu Českokrumlovska a Kaplicka. Podpořeno z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) prostřednictvím MPSV ČR.
  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - Podpora rodin a dětí v ohrožení (2017 - 18) - realizace registrované sociální služby "Podpora rodin a dětí v ohrožení" prostřednictvím veřejné zakázky vyhlášené Jihočeským krajem na zajištění Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Český Krumlov a Kaplice. Financováno prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).
  • SPOLU – Podpora rodin a dětí v ohrožení“ (2015 - 16) - projekt na podporu rozvoje a zavádění komplexních odborných služeb na podporu rodin s dětmi v ohrožení v regionu Českokrumlovska. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
  • RC Krumlík a podpora sociálně ohrožených rodin ve spolupráci s OSPOD (2013 a 2014) - zavádění a rozvoj komplexního systému poradenství pro rodiny s dětmi. Podpořeno v rámci dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV ČR. Na podporu služby přispělo také město Český Krumlov, Nadace Agrofert a Jihočeský kraj

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

 

Dále službu podporují:

Kalendář akcí ICOSu:
Říjen 2019
  4  5  6 
 12  13 
 18  19  20 
 25  26  27 
   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz